Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 17 stycznia 2019 r

 

Safe-Flex, Inc. zobowiązuje się do ochrony prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych uzyskanych w związku z relacjami z klientem z Safe-Flex, Inc. Niniejsza polityka wyjaśnia rodzaje danych osobowych klientów, które zbieramy, sposób ich wykorzystywania i kroki, które podejmujemy, aby zapewnić odpowiednią obsługę Twoich danych osobowych.

Nasze zasady i praktyki zostały opracowane tak, aby były zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych i dokumentach elektronicznych (Kanada) oraz odpowiednimi regionalnymi ustawami o ochronie prywatności.

1. Kim jest Safe-Flex?

Dla celów niniejszej Polityki prywatności „Safe-Flex” oznacza Safe-Flex, Inc.

2. Co to są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje, które odnoszą się konkretnie do konkretnej osoby i są zapisywane w dowolnej formie. Dane osobowe obejmują takie rzeczy, jak wiek, dochód, data urodzenia, pochodzenie etniczne i dane kredytowe. Informacje o osobach zawarte w następujących dokumentach nie są uważane za dane osobowe:

 • publiczne książki telefoniczne, w których abonent może odmówić umieszczenia na liście;

 • katalogi branżowe i biznesowe dostępne publicznie;

 • rejestry publiczne i akta sądowe; i

 • inne publicznie dostępne publikacje drukowane i elektroniczne.

Safe-Flex jest odpowiedzialny za wszystkie dane osobowe znajdujące się pod jego kontrolą, w tym wszelkie dane osobowe, które są przekazywane stronom trzecim w celu przetwarzania, przechowywania lub innych celów.

 

3. Wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych

Safe-Flex określa cel, dla którego gromadzone są Twoje dane osobowe i będą one wykorzystywane lub ujawniane. Jeśli ten cel nie jest wymieniony poniżej, zrobimy to przed lub w momencie faktycznego gromadzenia informacji. Uznaje się, że wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas twoich danych osobowych do celów:

 • komunikowanie się z Tobą ogólnie;

 • przetwarzanie Twoich zakupów;

 • przetwarzanie i śledzenie transakcji oraz raportowanie do Ciebie;

 • ochrona przed oszustwem lub błędem;

 • dostarczanie produktów i usług, o które prosisz;

 • rekomendowanie produktów i usług, które według Safe-Flex będą interesujące i dostarczają wartości;

 • przeprowadzanie analiz statystycznych zachowań i cech użytkowników w celu pomiaru zainteresowania i korzystania z różnych sekcji tej witryny, aby ulepszyć projekt i nawigację oraz zebrać informacje marketingowe (tylko zbiorcze dane z tych analiz, a nie dane indywidualne, będą wykorzystywane w tym celu);

 • zgodność z wymogami prawnymi i rządowymi;

 • dostarczanie naszym przedstawicielom handlowym informacji potrzebnych do skontaktowania się z Tobą i zapewnienia doskonałej obsługi; i

 • spełnienie jakiegokolwiek innego celu, który byłby rozsądnie widoczny dla przeciętnej osoby w momencie, gdy je od Ciebie otrzymujemy.

W przeciwnym razie Safe-Flex uzyska twoją wyraźną zgodę (ustną, pisemną lub elektroniczną) na gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie twoich danych osobowych. Możesz zmienić swoje preferencje dotyczące zgody w dowolnym momencie. Aby zmienić swoje preferencje, zapoznaj się z sekcją „Kontakt” poniżej.

4. Zbieranie danych osobowych

Safe-Flex zbiera tylko informacje wymagane do dostarczania produktów i usług. Safe-Flex będzie gromadzić dane osobowe wyłącznie w sposób jasny, uczciwy i zgodny z prawem. Możemy gromadzić dane osobowe, gdy komunikujesz się z nami, tworzysz konto online, dokonujesz zakupu, prosisz o wycenę, przekazujesz nam opinię lub w inny sposób przekazujesz nam dane osobowe.

 

Otrzymujemy i przechowujemy wszelkie informacje, które wprowadzasz na naszej stronie internetowej lub przekazujesz nam w jakikolwiek inny sposób. Możesz nie podawać pewnych informacji, ale wtedy możesz nie być w stanie skorzystać z niektórych naszych funkcji. Możemy wymagać określonej ilości danych osobowych w celu przetworzenia zakupów produktów i usług.

 

Otrzymujemy również i przechowujemy określone rodzaje informacji za każdym razem, gdy kontaktujesz się z nami. Na przykład, podobnie jak wiele witryn internetowych, używamy plików „cookie” i uzyskujemy określone rodzaje informacji, gdy przeglądarka internetowa uzyskuje dostęp do naszych witryn. Pliki cookie to alfanumeryczne identyfikatory, które przesyłamy na dysk twardy Twojego komputera za pośrednictwem Twojej przeglądarki internetowej, aby umożliwić naszym systemom rozpoznanie Twojej przeglądarki i zapewnić obsługę klienta dostosowaną do Ciebie.

 

Część „Pomoc” paska narzędzi w większości przeglądarek zawiera informacje o tym, jak uniemożliwić przeglądarce akceptowanie nowych plików cookie, jak ustawić przeglądarkę, aby powiadamiała Cię o otrzymaniu nowego pliku cookie lub jak całkowicie wyłączyć pliki cookie. Dodatkowo możesz wyłączyć lub usunąć podobne dane wykorzystywane przez dodatki do przeglądarek, takie jak pliki cookie Flash, zmieniając ustawienia dodatku lub odwiedzając stronę internetową jego producenta. Pliki cookie mogą umożliwiać korzystanie z niektórych podstawowych funkcji internetowych Safe-Flex, dlatego zalecamy pozostawienie ich włączonych.

 

Przykłady informacji, które zbieramy i analizujemy, obejmują adres protokołu internetowego (IP) używany do łączenia komputera z Internetem; Zaloguj sie; adres e-mail; hasło; informacje o komputerze i połączeniu, takie jak typ przeglądarki, wersja i ustawienie strefy czasowej, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platforma; historię zakupów, którą czasami łączymy z podobnymi informacjami od innych klientów w celu utworzenia takich funkcji, jak listy „najpopularniejszych” lub „najlepiej sprzedających się”; pełny strumień kliknięć w Uniform Resource Locators (URL) do naszej strony internetowej, w tym datę i godzinę; numery plików cookie; produkty, które przeglądałeś lub szukałeś; oraz numer telefonu, z którego dzwoniliśmy do naszego działu obsługi klienta. Możemy również wykorzystywać dane przeglądarki, takie jak pliki cookie, pliki cookie Flash (znane również jako Flash Local Shared Objects) lub podobne dane w niektórych częściach naszej witryny internetowej w celu zapobiegania oszustwom i do innych celów. Podczas niektórych wizyt w naszej witrynie możemy używać narzędzi programowych, takich jak JavaScript, do pomiaru i zbierania informacji o sesji, w tym czasów odpowiedzi strony, błędów pobierania, długości wizyt na określonych stronach, informacji o interakcji na stronie (takich jak przewijanie, kliknięcia i najechanie kursorem myszy) ) i metody używane do opuszczania strony.

 

5. Ujawnienie danych osobowych

Safe-Flex nie ujawnia danych osobowych żadnej organizacji ani osobie z jakiegokolwiek powodu, z wyjątkiem następujących:

 • Zatrudniamy inne firmy i osoby do wykonywania funkcji w naszym imieniu. Przykłady obejmują realizację zamówień, dostarczanie produktów, wysyłanie poczty i e-maili, usuwanie powtarzających się informacji z list klientów, analizowanie danych, udzielanie pomocy marketingowej, przetwarzanie płatności kartami kredytowymi i zapewnianie obsługi klienta. Mają dostęp do danych osobowych niezbędnych do wykonywania swoich funkcji, ale nie mogą ich wykorzystywać do innych celów. Możemy korzystać z usługodawców zlokalizowanych poza Kanadą, a jeśli ma to zastosowanie, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane i przechowywane w innych krajach, a zatem mogą podlegać ujawnieniu zgodnie z prawem tych krajów.

 • W miarę rozwoju naszej działalności możemy sprzedawać lub kupować firmy, filie lub jednostki biznesowe. W takich transakcjach informacje o klientach są generalnie jednym z przenoszonych aktywów biznesowych, ale nadal podlegają obietnicom zawartym we wcześniejszej Polityce prywatności (chyba że klient wyrazi na to zgodę). Ponadto w przypadku, gdy Safe-Flex sprzedaje wszystkie lub zasadniczo wszystkie swoje aktywa, informacje o klientach będą jednym z przeniesionych aktywów.

Uznaje się, że wyrażasz zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych w wyżej wymienionych celach. Jeśli Twoje dane osobowe są udostępniane stronom trzecim, te strony trzecie będą związane odpowiednimi umowami z Safe-Flex w celu zabezpieczenia i ochrony poufności Twoich danych osobowych.

 

Safe-Flex przechowuje Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to wymagane dla naszych relacji biznesowych lub zgodnie z prawem federalnym i prowincjonalnym.

 

6. Rekord dokładności

Safe-Flex zapewnia aktualność, dokładność i zgodność danych osobowych z przeznaczeniem. Możesz zażądać dostępu do danych osobowych, które posiadamy, w celu przejrzenia i poprawienia informacji, jeśli to konieczne. W przypadku, gdy Twoje dane osobowe zostały przekazane przez stronę trzecią, skierujemy Cię do tej strony (np. Biura informacji kredytowej). Aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zapoznaj się z sekcją „Kontakt” poniżej.

 

7. Środki bezpieczeństwa

Podejmujemy kroki w celu ochrony Twoich danych osobowych, niezależnie od formatu, w jakim są przechowywane, w tym:

 • fizyczne środki bezpieczeństwa, takie jak obiekty o ograniczonym dostępie i zamykane szafki na akta;

 • elektroniczne środki bezpieczeństwa dla skomputeryzowanych danych osobowych, takie jak ochrona hasłem, szyfrowanie baz danych i osobiste numery identyfikacyjne;

 • ujawnianie tylko ostatnich pięciu cyfr numeru karty kredytowej podczas potwierdzania zamówienia;

 • procesy organizacyjne, takie jak ograniczenie dostępu do Twoich danych osobowych do wybranej grupy osób; i

 • zobowiązania umowne ze stronami trzecimi, które potrzebują dostępu do twoich danych osobowych, wymagające od nich ochrony i zabezpieczenia twoich danych osobowych.

Ważne jest, aby zabezpieczyć się przed nieautoryzowanym dostępem do hasła i komputera. Pamiętaj, aby wylogować się po zakończeniu korzystania z dowolnego udostępnionego komputera.

 

8. Reklamodawcy zewnętrzni i łącza do innych witryn internetowych

Nasza witryna może zawierać reklamy stron trzecich i linki do innych witryn internetowych. Nie udostępniamy żadnych danych osobowych klientów tym reklamodawcom ani witrynom internetowym osób trzecich.

 

Te strony internetowe osób trzecich i reklamodawcy lub firmy zajmujące się reklamą internetową działające w ich imieniu czasami używają technologii do wysyłania (lub „serwowania”) reklam, które pojawiają się w naszej witrynie bezpośrednio do przeglądarki. Gdy tak się stanie, automatycznie otrzymają Twój adres IP. Mogą również wykorzystywać pliki cookie, JavaScript, sygnały nawigacyjne (znane również jako znaczniki akcji lub jednopikselowe gify) i inne technologie do pomiaru skuteczności reklam i personalizacji treści reklamowych. Nie mamy dostępu ani kontroli nad plikami cookie ani innymi funkcjami, z których mogą korzystać, a praktyki informacyjne tych reklamodawców i witryn internetowych osób trzecich nie są objęte niniejszą Polityką prywatności. Skontaktuj się z nimi bezpośrednio, aby uzyskać więcej informacji na temat ich praktyk dotyczących prywatności.

 

9. Dostęp do Twoich danych osobowych

Możesz poprosić o dostęp do swoich danych osobowych przechowywanych przez Safe-Flex. Zapoznaj się z sekcją „Kontakt” poniżej.

 

Po otrzymaniu takiej prośby możemy:

 • informować o rodzaju danych osobowych, które posiadamy w rejestrze lub pod naszą kontrolą, w jaki sposób są one wykorzystywane i komu mogły zostać ujawnione;

 • zapewnić ci dostęp do twoich informacji, abyś mógł przejrzeć i zweryfikować dokładność i kompletność oraz zażądać zmiany informacji; i

 • dokonaj niezbędnych aktualizacji swoich danych osobowych

10. Skontaktuj się z nami

Dołożymy wszelkich starań, aby w odpowiednim czasie odpowiadać na Twoje pytania, obawy i skargi dotyczące prywatności Twoich danych osobowych oraz naszych polityk i procedur dotyczących prywatności. Możesz się z nami skontaktować, kontaktując się z nami w następujący sposób:

 • dzwoniąc do przedstawiciela obsługi klienta pod numer 519-843-5678;

 • pocztą elektroniczną do naszego Centrum obsługi klienta pod adresem support@Safe-Flex.com ; lub

 • pocztą na adres:

Safe-Flex, Inc.
Relacje z klientem
630 Glengarry Crescent
Fergus, ON N1M 3E2

 

Nasza działalność podlega ciągłym zmianom, a niniejsza Polityka prywatności może również ulec zmianie. Możemy okresowo wysyłać e-maile z przypomnieniami o zmianach w naszej Polityce prywatności, chyba że poinformowałeś nas o tym, ale powinieneś często sprawdzać naszą witrynę internetową, aby zobaczyć ostatnie zmiany.